KSP – KPiR - Środki trwałe - Płace

 

 

 

Niezawodny program do kompleksowej obsługi działu księgowości 

 

 

 

KSP jest programem do kompleksowej obsługi działu księgowości we własnej firmie, oraz szczególnie do usługowego prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji pracowniczej i płacowej przez Biura i Kancelarie Rachunkowe.    

 

KSP

 

Specjalnie dla biur rachunkowych:

a. automatyczne fakturowanie usług dla własnych klientów
b. korespondencja seryjna do klientów biura
c. tabele firm kontrolujące dokumenty PIT, VAT, ZUS i listy płac: zapłaty, daty złożenia deklaracji, wydruku itp.
d. informacja o danych przekazanych klientowi biura
e. raport z obliczeń deklaracji, ilości wprowadzonych dokumentów, przyrostu dokumentów w ciągu roku
f. informacja o dochodach i zobowiązaniach publiczno–prawnych
g. kontrola sporządzenia wydruków, przeliczenia płac, środkach trwałych, VAT itp.
h. kontrola uprawnień pracowników biura w dostępie do firm, opcji i funkcji programu

PIT

a. opodatkowanie na zasadach ogólnych
b. podatek liniowy
c. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
d. dochody z wielu źródeł, najem

VAT

a. rozliczenia miesięczne / kwartalne / kasowe
b. rozliczenia utargu strukturą zakupu
c. mały podatnik (MP), forma uproszczona
d. zwrot bezpośredni podatku VAT w normalnym terminie i przyspieszony
e. kontrola zwrotu VAT z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych (rejestr urządzeń)
f. rozliczenie „VAT marża” art. 119,120 (metoda indywidualna i łączna)
g. kontrola obowiązku podatkowego od zaliczek w podatku dochodowym i VAT
h. VAT UE - WNT, WDT, Podatnik=nabywca, import usług, faktury wewnętrzne
i. ewidencja i rozliczenie „prezentów”
j. rozliczenie VAT od samochodów osobowych i innych (art.86.ust.3) (nabycie, paliwo, raty leasingowe)
k. Sprzedaż środka trwałego
l. Prowadzenie struktury obrotu wg art.90 i rozliczenia środków trwałych zgodnie z art.91

 

ŚRODKI TRWAŁE i WYPOSAŻENIE

a. prowadzenie środków trwałych składających się z wielu elementów
b. obsługa amortyzacji: liniowej, degresywnej, przyspieszonej, odpisy jednorazowe
c. ewidencja i rozliczanie inwestycji w toku
d. rozdzielenie odpisów księgowych i podatkowych
e. kontrola odpisu środków trwałych wg struktury sprzedaży
f. ewidencja wyposażenia

 

PŁACE – KADRY

a. wynagrodzenia zatrudnionych według umowy o pracę z uposażeniem: miesięcznym, według stawki godzinowej, stawki dniówkowej, trybu zadaniowego
b. możliwość konstruowania indywidualnych kalendarzy czasu pracy
c. pełne rozliczenia z ZUS i NFZ
d. współpraca z programem Płatnik
e. obsługa umów-zleceń
f. dowolnie konfigurowalne składniki uzupełniające

 

KASA-BANK-ROZRACHUNKI

a. bieżąca kontrola należności i zobowiązań
b. szybkie wyszukiwanie informacji dla: kontrahenta, grupy kontrahentów
c. kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
d. prowadzenie kasy firmy oraz rozliczeń wspólników, oraz rachunków bankowych
e. kontrola środków pieniężnych w drodze

 

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

a. ewidencja przebiegów i rachunków
b. kontrola rocznej korekty podatku VAT od nabycia materiałów i usług z wyłączeniem paliwa. Rozliczenie nieodliczonego podatku VAT od paliwa w deklaracji VAT-7
c. ewidencje dla samochodów właściciela

 

DEKLARACJE
- nadruk na oryginale lub wydruk w całości:

 

PIT: 2; 4R; 8aR; 8c; 11; 12; 40

VAT: 7; 7K; UE; UE/A/B; UEK

NIP:1; 2; 3; 5; B; C; D

 

Aby sprawdzić jak działa Ksp należy zainstalować z naszej strony ostatnią wersję produkcyjną i po uruchomieniu programu wpisać hasło ”demo” (użytkownik Admin). Jeżeli będziemy chcieli zarejestrować licencję, należy po uruchomieniu programu pozostawić użytkownika Admin i puste hasło, a następnie przejść do opcji Instalacja/Rejestracja programu i wpisać dane z licencji. 

Logotech AA

 

 

 

Centrum pobierania aktualizacji Obsluga klienta wazne