Program KSP na rok 2018

 

KSP

 

 

KSP na 2018 rok - wersja 18.01.003
 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. W systemach Vista i 7 dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: "kontrola konta użytkownika". Aby dowiedzieć się jak zainstalować program należy przejść na stronę www.logotech.com.pl/instalacja_ksp .

 
 

Zmiany w wersji 18.01.003

 

 1. Poprawiono minimalna stawkę godzinową w umowach zlecenie na 13.70.
   
 2. Przy imporcie faktur dodano zmieniony format danych generowany przez oprogramowanie diagnostyki samochodowej.
   
 3. W ryczałcie dodano stawkę 12.5%. Ponieważ MF nie nadąża za własnymi zmianami, zastosowanie tej stawki jest mocno ograniczone. Brak odpowiedniego folio, deklaracji, JPK itp.
   
 4. Zaktualizowano minimalną podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność (3554.93).
   

Pobierz wersję 18.01.003           

 

Pierwsza wersja na 2018 rok 18.01.001

 

 

 1. Pierwsza wersja programu na rok 2018.
   
 2. Zaktualizowano obliczanie ulgi dla rocznego obliczenia podatku dochodowego zgodnie z nowelizacją Updof.
   
 3. Dodano schemat Jpk_Vat (3) dla ewidencji wysyłanych w roku 2018.
   
 4. Rozwiązano następujący problem. Nowy klient biura rachunkowego chce skorygować ewidencję Jpk z okresu, gdy nie był jeszcze klientem biura. W takiej sytuacji biuro nie może tego zrobić, bo korekta jpk powinna zawierać wszystkie dokumenty a nie tylko te dodatkowo ujmowane w korekcie, a przecież biuro nie posiada ewidencji z okresu gdy klient nie był jeszcze klientem biura. W związku z tym w ewidencji Vat dodano opcję wczytania archiwalnej ewidencji JPK. Taką ewidencję można wczytać do programu, przy czym należy przestrzegać następujących warunków:
   
  • Jeżeli w przeszłości ewidencja była już korygowana, to należy wczytać wyłącznie ostatnią korektę. Numer korekty jpk powinien odpowiadać numerowi korekty w Ksp. Np. chcemy wczytać archiwalną ewidencję w której zaznaczono, że jest drugą korektą (Ksp odczyta numer korekty z pliku jpk). W Ksp mamy jedynie rekord z pierwszą deklaracją. Aby wczytać te ewidencję musimy w KSP dodać dwie korekty i plik jpk wczytać do tej drugiej.
    
  • Jeżeli za jakiś miesiąc wczytano już ewidencję archiwalną, to nie będzie możliwości wczytania na ten miesiąc innej ewidencji archiwalnej (np. innej korekty).
    
 5. Dodano w programie możliwość usunięcia ewidencji JPK z ubiegłych lat. Wykonujemy to naciskając na danym miesiącu klawisz DEL. Generalnie w ewidencji JPK mogą znaleźć się następujące rekordy:
   
  • Wprowadzone do programu dokumentem zakupu lub sprzedaży w bieżącym roku (w bieżącej wersji KSP) ale dotyczące ubiegłych lat. Taki dokument po przeliczeniu ewidencji (F3) zostanie do niej dodany, niezależnie od tego którego roku dotyczy. Te dokumenty będziemy nazywać dokumentami bieżącymi. Usunięcie dokumentu bieżącego nie ma więc wpływu na ewidencję JPK, bowiem przy ponownym przeliczeniu JPK, i tak zostanie do niej ponownie dodany. Aby skutecznie usunąć taki dokument należy go usunąc bezpośrednio z ewidencji zakupów lub sprzedaży.
    
  • Wczytane do programu wyłącznie do ewidencji Jpk_vat archiwalne dokumenty pochodzące z dostarczonego przez klienta pliku jpk_vat.xml. Te dokumenty będziemy nazywać dokumentami archiwalnymi.
    
  • Dokumenty wprowadzone do programu w ubiegłych latach i przejęte do bazy bieżącego roku podczas instalacji programu na Nowy Rok lub podczas aktualizacji danych na podstawie ubiegłego roku. Te dokumenty będziemy nazywał starymi dokumentami KSP.
    
 6. Po naciśnięciu klawisza Del na ewidencji dotyczącej ubiegłych lat zostaniemy zapytani, którą grupę dokumentów należy usunąć.
   

 

Centrum pobierania aktualizacji Obsluga klienta wazne