Faktura enova
 
Polubisz robotę! 
 

Moduł Faktury enova zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Zapewnia też możliwość wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z nowym wzorcem struktury. Daje również możliwość podpisania pliku JPK Profilem Zaufanym.
 
Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktury, dostarcza informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami.
 
Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych.

Podstawowe funkcje to:
- prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży,
- tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych,
- definiowanie cen i tworzenie cenników,
- przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.
- pełna integracja z programem KSP

 

Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu operacji zestaw dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

 

 

Lista "Cennik" jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Jej podstawowym celem jest prezentacja cen oferty przedsiębiorstwa dla potrzeb wewnętrznych.
Na potrzeby kontrahentów operator systemu korzysta z listy "Cennik kontrahenta".

enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Mechanizm ten umożliwia automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto.

 

Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach. W zależności od zapotrzebowania są one tworzone dla kontrahenta, grupy towarów lub pełne w dowolnych, zapisanych w systemie cenach, także w walucie obcej.

 

Ewidencja Środków Pieniężnych umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Ewidencja służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW (na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres) oraz do rejestracji wyciągów bankowych.

 

Słownik "Kontrachenci i urzędy" przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach.

 

 

Pobierz i przetestuj wersję demonstracyjną programu !

 

enova

 

 

Centrum pobierania aktualizacji Obsluga klienta wazne